عدم اجاره محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر1398/11/16

باتوجه به تصویر نامه اداره محترم صنعت معدن تجارت شهرستان پردیس در خصوص اجاره محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر و ضرورت اجرای مفاد اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی مبادرت به بازدید از مکان های واحدهای صنفی و فعالیت آنها نموده و در صورت مشاهده موارد مزبور اقدام قانونی به عمل می آید

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

اپلیکیشن اصناف

قانون نظام صنفی

نظر سنجی
کاربران آنلاین 3
بازدید امروز 1048
بازدید ماه 20371
بازدید کل 200332