عدم اجاره محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر1398/11/16

باتوجه به تصویر نامه اداره محترم صنعت معدن تجارت شهرستان پردیس در خصوص اجاره محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر و ضرورت اجرای مفاد اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی مبادرت به بازدید از مکان های واحدهای صنفی و فعالیت آنها نموده و در صورت مشاهده موارد مزبور اقدام قانونی به عمل می آید

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 402
بازدید امروز 323
بازدید ماه 19210
بازدید کل 246623