بیمه1398/06/05

*توجه  توجه*

 

 با توجه به پیگیری مکرر اتحادیه در خصوص اعضایی که بیمه ٪ ۱۰ آنها تبدیل به ٪۳۰ شده است   

مقرر گردیدتا بازرسی مجدد انجام پذیرد

نظر سنجی
کاربران آنلاین 2
بازدید امروز 216
بازدید ماه 6969
بازدید کل 96519