بیمه1398/06/05

*توجه  توجه*

 

 با توجه به پیگیری مکرر اتحادیه در خصوص اعضایی که بیمه ٪ ۱۰ آنها تبدیل به ٪۳۰ شده است   

مقرر گردیدتا بازرسی مجدد انجام پذیرد

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

اپلیکیشن اصناف

قانون نظام صنفی

نظر سنجی
کاربران آنلاین 4
بازدید امروز 384
بازدید ماه 15187
بازدید کل 134054