امکان استمرار بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان در صورت انتقال کارگاه1399/09/15

با پیگیری های صورت گرفته توسط اتاق اصناف ایران امکان استمرار بهره مندی آن دسته ار کارفرمایان کارگاه های دارای جواز فعالیت برابر مقررات از قانون معافیت از حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر در صورت جابه جایی کارگاه و انتقال به مکان جدید بهره مند گردند

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

اپلیکیشن اصناف

قانون نظام صنفی

نظر سنجی
کاربران آنلاین 4
بازدید امروز 580
بازدید ماه 15163
بازدید کل 213751