تمدید کارت بازرگانی1399/07/07

در خصوص اعتبار برخی از اسناد و مدارک مورد نیاز مانند مفاصا حساب تامین اجتماعی و گواهی موضوع ماده 186 مالیات های مستقیم به استحضار می رساند حسب جز ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه اسناد و مدارک مذکور در تمامی مدت زمان فرآیند تمدید کارت بازرگانی باید دارای اعتبار باشند

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 403
بازدید امروز 325
بازدید ماه 19212
بازدید کل 246625