تمدید کارت بازرگانی1399/07/07

در خصوص اعتبار برخی از اسناد و مدارک مورد نیاز مانند مفاصا حساب تامین اجتماعی و گواهی موضوع ماده 186 مالیات های مستقیم به استحضار می رساند حسب جز ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کلیه اسناد و مدارک مذکور در تمامی مدت زمان فرآیند تمدید کارت بازرگانی باید دارای اعتبار باشند

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

اپلیکیشن اصناف

قانون نظام صنفی

نظر سنجی
کاربران آنلاین 5
بازدید امروز 1050
بازدید ماه 20373
بازدید کل 200334