فرصت های کسب و کار در کشور قزاقستان1399/07/07

در راستای توسعه صادرات خدمات و بهره مندی از ظرفیت و توانمندی صادراتی جمهوری اسلامی ایران موارد درخواست سازمان توسعه تجارت ایران در فرم های پیوست زیر آمده است

                                          فرم پیوست                                                                 

عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

اپلیکیشن اصناف

قانون نظام صنفی

نظر سنجی
کاربران آنلاین 6
بازدید امروز 1054
بازدید ماه 20377
بازدید کل 200338