اصلاح بخشنامه 140/3 تامین اجتماعی

اصلاح بخشنامه 140/3 تامین اجتماعی

رسال تصویر نامه 7/0912618 مورخ 1400/09/17 اتاق اصناف ایران در خصوص قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرمابرای کارگاه های تا 5 نفر کارگر
1400/09/24   بازدید : 21 
فرم بیمه تکمیلی

فرم بیمه تکمیلی

فرم ثبت نام بیمه تکمیلی
1400/07/10   بازدید : 67 
بیمه  تکمیلی

بیمه تکمیلی

1400/06/13   بازدید : 80 
عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 9
بازدید امروز 773
بازدید ماه 23584
بازدید کل 324434