نام و نام خانوادگی : سید رضا میروهابی
سمت : عضو هیئت مدیره (رییس اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : شاهین فاجانی
سمت : عضو هیئت مدیره (دبیر اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : امیر هوشنگ مشکین زاد
سمت : عضو هیئت مدیره (نایب رئیس اول اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : سيداحمد هاشمي دولابي
سمت : عضو هیئت مدیره (خزانه دار اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : علی شکری ماهینی
سمت : عضو هیئت مدیره (نایب رییس دوم اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا کرمعلی زاده
سمت : عضو هیئت مدیره (بازرس اصلی اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : محمدرضا قدیری
سمت : مدیر اجرایی اتحادیه
 
نام و نام خانوادگی : محمد رهنما
سمت : کارمند اتحادیه
عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 11
بازدید امروز 637
بازدید ماه 28953
بازدید کل 381842