نام و نام خانوادگی : سید رضا میروهابی
سمت : عضو هیئت مدیره (رییس اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : شاهین فاجانی
سمت : عضو هیئت مدیره (دبیر اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : امیر هوشنگ مشکین زاد
سمت : عضو هیئت مدیره (نایب رئیس اول اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : سيداحمد هاشمي دولابي
سمت : عضو هیئت مدیره (خزانه دار اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : علی شکری ماهینی
سمت : عضو هیئت مدیره (نایب رییس دوم اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا کرمعلی زاده
سمت : عضو هیئت مدیره (بازرس اصلی اتحادیه)
 
نام و نام خانوادگی : محمدرضا قدیری
سمت : مدیر اجرایی اتحادیه
 
نام و نام خانوادگی : محمد رهنما
سمت : کارمند اتحادیه
 
نام و نام خانوادگی : علیرضا عابدی نیا
سمت : کارمند اتحادیه
نظر سنجی
کاربران آنلاین 1
بازدید امروز 215
بازدید ماه 6968
بازدید کل 96518