نام و نام خانوادگی : محمد علی جعفری
سمت : نائب رئیس اول
 
نام و نام خانوادگی : ناربه نظریان
سمت : رئیس اتحادیه
 
نام و نام خانوادگی : وحید امیری
سمت : نائب رئیس دوم
 
نام و نام خانوادگی : محمد فرهمند جوان
سمت : دبیر
 
نام و نام خانوادگی : حمید شفیعی اپورواری
سمت : خزانه دار
 
نام و نام خانوادگی : پرهام ایزدپناه
سمت : عضوهیئت مدیره
 
نام و نام خانوادگی : ابوالفضل محمدحسینی میقانی
سمت : عضوهیئت مدیره
 
نام و نام خانوادگی : علی شکری ماهینی
سمت : بازرس
عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

تست

description

نظر سنجی
کاربران آنلاین 1
بازدید امروز 2753
بازدید ماه 38725
بازدید کل 543731