156-ژوزف زاغیان


تلفن
0912139088
آدرس
ده متری دوم پلاک 201
رسته
قالب سازی
زمینه فعالیت
قالبسازي
شماره پرونده
601
عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 15
بازدید امروز 237
بازدید ماه 14785
بازدید کل 272282