136-مهدی کیانی نژاد


رسته
قالب سازی
زمینه فعالیت
قالبسازي
شماره پرونده
1477
عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 7
بازدید امروز 913
بازدید ماه 27267
بازدید کل 298091