122-علی اصغر میقانی


رسته
قالب سازی
زمینه فعالیت
قالبسازي
شماره پرونده
591
عدم قرارداد با شرکت های بیمه ای

توجه  توجه

به استحضار می رساند این اتحادیه با هیچ شرکت بیمه ای جهت بیمه قراردادی منعقد ننموده است .بدیهی است مسئولیت هر گونه کارهای بیمه ای به عهده خود شخص می باشد

قانون نظام صنفی

آزمون احکام تجارت

نظر سنجی
کاربران آنلاین 4
بازدید امروز 495
بازدید ماه 19029
بازدید کل 309381